:: สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :: ยินดีต้อนรับ ::
ติดต่อเรา - เจ้าหน้าที่
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
สราวุธ คำสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0-3532-2076 ต่อ 1888 0-3532-4174
เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา 0-3532-2076 ต่อ 1888 0-3532-4174
มนัสนันท์ วรางกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-3532-2076 ต่อ 1888 0-3532-4174
 
  • เจ้าหน้าที่   (3)