:: สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :: ยินดีต้อนรับ ::
อบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดูแลระบบ (CHE QA ONLINE) 26 พ.ค. 2553

อบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดูแลระบบ (CHE QA ONLINE) 26 พ.ค. 2553

1. โครงการการอบรม

2. คู่มือสำหรับผู้ติดตั้งโปรแกรม

3. คู่มือการใช้งานสำหรับ (admin)

4. คู่มือสำหรับผู้ประเมิน (Assesor)

5. คู่มือสำหรับการเพิ่มอัตลักษณ์